Impresszum

www.okkapitany.hu - Az OTP Fáy András Alapítvány honlapja

Szerkesztőség: info@otpfayalapitvany.hu

A honlapon megjelenő cikkek és képek az OTP Fáy András Alapítvány tulajdonát képezik. Az Alapítvány engedélyével és a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatók.


Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.okkapitany.hu oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

Az webszájtokon található tartalom az OTP Fáy András Alapítvány szellemi tulajdona.

Az OTP Fáy András Alapítvány fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

Az OTP Fáy András Alapítvány előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Az OTP Fáy András Alapítvány oldalai teljes egészében együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az OTP Fáy András Alapítvány követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A webszájtról értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.


Az OTP Fáy András Alapítvány pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.